Dordrecht

Dordrecht is een van de oudste en meest kwetsbare steden in Nederland als het gaat om overstromingsgevaar. We werken hard aan de bescherming van onze monumenten. En maken daarbij soms gebruik van die monumenten zelf.

De Voorstraat is eigenlijk een dijk die de grens is tussen het buiten- en binnendijkse gebied. De woningen aan de waterkant liggen nog buiten de dijk. Als er zeer hoge waterstanden zijn en de Voorstraat dreigt te overstromen, plaatsen we vloedschotten. Die houden het water ‘vast’ in de woningen aan de haven.

Tijdens 600 jaar Elisabethsvloed zijn er naast interessante exposities ook diverse lezingen en congressen over dit relevante thema.

Activiteiten in Dordrecht

Vlogs over Dordrecht