De provinciale Erfgoeddag op 4 november 2021 staat in het teken van De Kracht van het Water.

De herdenking van de Elisabethsvloed in 2021 kent zuiver historische componenten, maar wil zeker ook de aandacht vestigen op hedendaagse vraagstukken die verbonden zijn met water, watergebruik (= scheepvaart, handel en visserij), watermanagement en duurzaam beheer van rivieren en watergerelateerd erfgoed.

Het exacte programma en locatie volgen later.