Watericonen

Dordrecht, Biesbosch & Kinderdijk

Een uniek stukje Nederland

Het gebied tussen Kinderdijk, de Biesbosch en de binnenstad van Dordrecht is uniek in Nederland en kan worden samengevat als een typisch Hollandse omgeving. Tijdens een bezoek aan dit gebied ontdekt u alles waar nederland bekend om staat: Molens, polderlandschap, prachtige natuur en een eeuwenoude historie!

  • Dordrecht, de oudste stad van Holland met haar rijke handelsverleden en de prachtige monumentale panden. Perfect om hier te starten met uw dag en u te laten rondleiden door het oude centrum.
  • Kinderdijk, waar bijna duizend jaar “strijd tegen het water”” zichtbaar is in het polderlandschap met zijn waterlopen, dijken, gemalen, sluizen en molens.
  • Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Bij het zien van de ruige en hoog opgaande wilgenbossen vergeet je dat je in Nederland bent! Daarnaast leven er ook veel wilde dieren. Niet voor niets speelde dit gebied een belangrijkse rol in de film: Holland-Natuur in de Delta

De Watericonen kenmerkend voor de regio

Door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Dordrecht en Molenwaard, de regio Drechtsteden, de Stichting Werelderfgoed KinderdijkParkschap de BiesboschWaterbus en Dordrecht Marketing & Partners is het initiatief “waterdriehoek” gestart. Dit initiatief heeft als doel het toegankelijker, aantrekkelijker en bekender maken van het oevergebied langs de grote rivieren Merwede, Noord en Oude Maas tussen de iconen Kinderdijk, de Biesbosch en de historische stad Dordrecht.

In dit oevergebied komen de Zuid-Hollandse verhalen van het water samen. Van overstromingen en inpolderingen, van molens en gemalen, van scheepsbouwers en baggeraars. Het gebied laat de grens land-water zien die verschuift in de tijd, de ontwikkeling van het waterbeheer van de Middeleeuwen tot nu en de specifieke economische kansen, tot op de dag van vandaag verbonden met de rivieroevers. Het vele erfgoed in deze Waterdriehoek vertelt dit verhaal.

Het doel van deze website is om een betere verbinding (zowel fysiek als mentaal) tussen te realiseren tussen de drie iconen die dit gebied uniek maken. Op deze website vindt u artikelen, video’s en fotografie over het gebied. Deze artikelen zijn gerubriceerd op thema of deelgebied.