6 Gouden Laarzen

Op Laarzendag zijn zes Gouden Laarzen uitgereikt aan duurzame initiatieven uit het NLDeltagebied. Lees hieronder meer over de initiatieven.

Oranje Nassauschool, Dordrecht

Duurzaam groenblauw schoolplein

Een plan van Micha van Tulden
Het schoolplein van de Oranje Nassauschool is al 40 jaar een stenen vlakte van 1400 m2. Daar komt verandering in, want de school gaat  een groenblauw schoolplein aanleggen. Het projectplan is al klaar. Belangrijke punten in het plan zijn:

 • Er komt veel meer groen en (natuurlijke) schaduw.
 • Het water gaat straks de bodem in i.p.v. naar het riool. De (natuurlijke) afwatering wordt sterk bevorderd door de verschillende natuurlijke elementen en het terugdringen van grote stenen oppervlaktes.
 • Er komen meer en diverse speelmogelijkheden voor school, buitenschoolse opvang én wijk.
 • Buiten leren is mogelijk in de buitenklas/arena.
 • Hergebruik (deels) van bestaande materialen zorgt voor extra duurzaamheid.

Er is inmiddels voldoende geld binnen om met de uitvoering van het groenblauwe schoolplein te kunnen starten. Het wachten is op de aannemer, die nog aan voorbereidend uitzoekwerk bezig is. De planning was schooljaar 2022-2023, maar mogelijk schuift dat op.

Brede school Lingewaard Arkel

Avontuurlijk en klimaatadaptief schoolplein

Een plan van Hans Merks 
Lingewaard is een dorpsschool met ongeveer 250 leerlingen met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Op zomerse dagen is het plein erg heet. Op natte dagen blijft er water staan en kinderen vervelen zich snel. Het ontwerp van het nieuwe schoolplein is gericht op avontuurlijk buitenspelen met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en de (historische) landschappelijke omgeving van de school.

Belangrijke punten in het ontwerp:

 • Bomen en struiken voor meer schaduw en het reduceren van het geluid.
 • Wadi voor opvang van regenwater, met bloemenmengsel en speelelementen.

Voor de bovenbouw: 

 • Moestuin voor lessen over het kweken en groeien van groenten en fruit.
 • Ruimte voor sport en spel met klimmuur, duikelrekken en boomstammen.

Voor de onderbouw:

 • Fruitbomen voor schaduw (naast de school was vroeger een boomgaard).
 • Speelvoorzieningen: schommels, zandbak, pannaveldje, boomstammetjes, en een speelheuvel met betonnen duikers en glijbaan.

In de zomervakantie is een groot deel van de grove werkzaamheden (plantvakken, speeltoestellen, loopbaden, wadi) gerealiseerd. De rest van de werkzaamheden, inclusief het planten van bomen, heesters en het leggen van graszoden, zal in de loop van het najaar plaatsvinden.

Binnenstad Dordrecht

Plantje voor de buurt

Een actie van Angela de Vlaming
Angela bedacht dit idee om de oude binnenstad van Dordrecht om te toveren in een groene oase:
Voor 1000 worden plantjes ingekocht. De plantjes worden uitgedeeld aan zo veel mogelijk binnenstadbewoners. Wie een plantje krijgt, plant het in zijn geveltuin of zet het in een mooie pot voor de deur. Vervolgens geeft de ontvanger zelf ook weer 2 plantjes weg: één aan zijn/haar buurvrouw en één aan een andere bekende in de binnenstad. Deze 2 personen doen weer hetzelfde, enz. Iedereen die nog geen geveltuintje heeft, krijgt een formulier met informatie over hoe je een geveltuin gratis kunt aanvragen.

De voordelen van een groene binnenstad:

 • Het is een lust voor het oog om door een groene stad te lopen.
 • Het brengt verbondenheid in de buurt:
  • Het weggeven van een plantje zorgt voor een praatje met een medebinnenstadbewoner.
  • Bewoners zijn vaker buiten om het groen te onderhouden (zorgt voor meer sociale contacten)
  • Voorbijgangers merken het op en beginnen een praatje.
 • Er komt meer biodiversiteit in de stad.
 • Het geeft verkoeling van de stad.
 • Het zorgt voor minder luchtvervuiling.
 • Het is een waterberging.
 • Het dempt geluidshinder.
 • Het is een mooi samenwerkingsproject van de initiatiefnemer met andere binnenstadbewoners.

 

Mensen uit de buurt zetten extra plantjes in hun geveltuintje, helpen om plantjes door te geven op meerdere adressen of onderhouden de plantjes bij wie dat zelf niet kan. De man op de foto heeft zijn gevel vergroend met bloempotten. Inmiddels heeft hij ook een geveltuin en een boom voor in de straat aangevraagd bij de gemeente.

Nieuwbouwwijk Raamsdonksveer

Speeltuin de Patrijs

Een plan van Femke Luijbregts
Realisatie van een natuurlijke speeltuin aan de rand van een wadi in een nieuwbouwwijk.

 • Houten speeltoestellen en extra beplanting.
 • Aan de kopgevel van het rijtje woningen ernaast komen vleermuiskasten.
 • Op het grasveldje ernaast komt een bloemenweide met een bijenhotel.
 • Uiteindelijk maak je met meer groen en bloemen de insecten blij, maar ook de grote mensen.
  Kindjes blij, diertjes en de natuur blij, maakt iedereen blij!

Gemeente Geertruidenberg staat achter het plan en betaalt mee aan de uitvoering. Ze gaan ook bomen planten. Aanvullende financiering o.a. door lokale ondernemers te laten sponsoren.

De eerste speeltoestellen zijn geplaatst en met open armen ontvangen door de kinderen in de buurt. En de eerste vleermuis is al gespot langs de wadi!

Crabbehof, Dordrecht

Sociaal plein om elkaar te ontmoeten, groen en duurzaam

Een plan van Wijk voor wijk
Een samenwerkingsproject van de buurt met omwonenden, aangrenzende instellingen en gemeente Dordrecht, die het project meefinanciert. Buurtbewoners doen mee met aanleg en onderhoud van het groen.

Het plein wordt verbouwd met hergebruik van materialen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van Wijk voor Wijk, met voor zover mogelijk vrijwillige inzet van bewoners in de wijk.

Intensivering samenwerking, communicatie naar bewoners, activiteiten op thema’s:

 • Elkaar ontmoeten.
 • Bestrijding eenzaamheid en zorgen voor veerkracht bij bewoners.
 • Aandacht voor diversiteit tijdens de georganiseerde activiteiten.
 • Zorgen voor een schone, groene en duurzame buurt.

De uitvoering is gestart met een gigantische muurschildering, gemaakt door kunstenaar Ricardo van Zwol. Het is een voorstelling van een jongen en twee reeën, naar een idee van Iris Kadijk (17 jaar) en Luka Mrvos (10 jaar).

Rockanje

Dakgoot afkoppelen

Een plan van Sanne Elenbaas
Sanne woont in een oude boerderij ze een voedselbos wil aanleggen. Er is een wateropvangbekken gemaakt. De aarde uit het bekken is een wal geworden hieromheen zodat aan de binnenzijde van de aarden wal fruitbomen uit andere klimaten geplant kunnen worden. Daar komen nu al veel dieren op af.

Een deel van de dakgoot is losgekoppeld en met buizen ondergronds aan het wateropvangbekken gekoppeld. Hetzelfde gaat gebeuren met de andere helft van het dak. Het water kan ook weer teruggepompt worden naar beplanting die het nodig heeft.

Een deel van de dakgoot is losgekoppeld en met buizen ondergronds aan het wateropvangbekken gekoppeld.