6 Gouden Laarzen

Op Laarzendag zijn zes Gouden Laarzen uitgereikt aan duurzame initiatieven uit het NLDeltagebied. Lees hieronder meer over de initiatieven.

Oranje Nassauschool, Dordrecht

Duurzaam groenblauw schoolplein

Een plan van Micha van Tulden

Het schoolplein van de Oranje Nassauschool is al 40 jaar een stenen vlakte van 1400 m2. Daar komt verandering in, want de school gaat  een groenblauw schoolplein aanleggen. Het projectplan is al klaar. Belangrijke punten in het plan zijn: 

 • Er komt veel meer groen en (natuurlijke) schaduw.
 • Het water gaat straks de bodem in i.p.v. naar het riool. De (natuurlijke) afwatering wordt sterk bevorderd door de verschillende natuurlijke elementen en het terugdringen van grote stenen oppervlaktes.
 • Er komen meer en diverse speelmogelijkheden voor school, buitenschoolse opvang én wijk.
 • Buiten leren is mogelijk in de buitenklas/arena.
 • Hergebruik (deels) van bestaande materialen zorgt voor extra duurzaamheid.

Het groenblauwe schoolplein zal naar verwachting in het komende schooljaar 2022-2023 aangelegd gaan worden. De gemeente Dordrecht heeft een bijdrage beschikbaar gesteld. Er wordt nog gezocht naar aanvullende financiering. Oranje Nassau zamelt kleding in. De opbrengst komt ten goede aan het schoolplein.

Brede school Lingewaard Arkel

Avontuurlijk en klimaatadaptief schoolplein

Een plan van Hans Merks 

Lingewaard is een dorpsschool met ongeveer 250 leerlingen met een kinderdagverblijf en uitenschoolse opvang. Op zomerse dagen is het plein erg heet. Op natte dagen blijft er water staan en kinderen vervelen zich snel. Het ontwerp van het nieuwe schoolplein is gericht op avontuurlijk buitenspelen met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en de (historische) landschappelijke omgeving van de school.

Belangrijke punten in het ontwerp: 

 • Bomen en struiken voor meer schaduw en het reduceren van het geluid.
 • Wadi voor opvang van regenwater, met bloemenmengsel en speelelementen.

Voor de bovenbouw: 

 • Moestuin voor lessen over het kweken en groeien van groenten en fruit.
 • Ruimte voor sport en spel met klimmuur, duikelrekken en boomstammen.

Voor de onderbouw:

 • Fruitbomen voor schaduw (naast de school was vroeger een boomgaard).
 • Speelvoorzieningen: schommels, zandbak, pannaveldje, boomstammetjes, en een speelheuvel met betonnen duikers en glijbaan.

De uitvoering van de herinrichting van het schoolplein start naar verwachting in de zomervakantie. Op de foto is het schoolplein van Lingewaard vóór de start van het project te zien.

Binnenstad Dordrecht

Plantje voor de buurt

Een actie van Angela de Vlaming

Angela bedacht dit idee om de oude binnenstad van Dordrecht om te toveren in een groene oase:
Voor 1000 worden plantjes ingekocht. De plantjes worden uitgedeeld aan zo veel mogelijk binnenstadbewoners. Wie een plantje krijgt, plant het in zijn geveltuin of zet het in een mooie pot voor de deur. Vervolgens geeft de ontvanger zelf ook weer 2 plantjes weg: één aan zijn/haar buurvrouw en één aan een andere bekende in de binnenstad. Deze 2 personen doen weer hetzelfde, enz. Iedereen die nog geen geveltuintje heeft, krijgt een formulier met informatie over hoe je een geveltuin gratis kunt aanvragen.

De voordelen van een groene binnenstad:

 • Het is een lust voor het oog om door een groene stad te lopen.
 • Het brengt verbondenheid in de buurt:
  • Het weggeven van een plantje zorgt voor een praatje met een medebinnenstadbewoner.
  • Bewoners zijn vaker buiten om het groen te onderhouden (zorgt voor meer sociale contacten)
  • Voorbijgangers merken het op en beginnen een praatje.
 • Er komt meer biodiversiteit in de stad.
 • Het geeft verkoeling van de stad.
 • Het zorgt voor minder luchtvervuiling.
 • Het is een waterberging.
 • Het dempt geluidshinder.
 • Het is een mooi samenwerkingsproject van de initiatiefnemer met andere binnenstadbewoners.

 

Tijdens het jaarlijkse Pinksterontbijt van Nobel’s Brood heeft Angela veel mensen enthousiast gemaakt voor het plan. Inmiddels zijn al 14 geveltuintjes aangevraagd bij gemeente Dordrecht. Op de foto zie je een impressie: Zo groen kan het worden in Dordt.

Nieuwbouwwijk Raamsdonksveer

Speeltuin de Patrijs

Een plan van Femke Luijbregts

Realisatie van een natuurlijke speeltuin aan de rand van een wadi in een nieuwbouwwijk.

 • Houten speeltoestellen en extra beplanting.
 • Aan de kopgevel van het rijtje woningen ernaast komen vleermuiskasten.
 • Op het grasveldje ernaast komt een bloemenweide met een bijenhotel.
 • Uiteindelijk maak je met meer groen en bloemen de insecten blij, maar ook de grote mensen.
  Kindjes blij, diertjes en de natuur blij, maakt iedereen blij!

Gemeente Geertruidenberg moet het plan nog goedkeuren. Als die goedkeuring er is gaat de buurt op zoek naar financiering, o.a. door een bijdrage te vragen aan stichtingen als Jantje Beton en door lokale ondernemers te laten sponsoren.

 

Aan de randen van deze wadi gaat het gebeuren in Raamsdonksveer.

Crabbehof, Dordrecht

Sociaal plein om elkaar te ontmoeten, groen en duurzaam

Een plan van Wijk voor wijk

Een samenwerkingsproject van de buurt met omwonenden, aangrenzende instellingen en gemeente Dordrecht, die het project meefinanciert. Buurtbewoners doen mee met aanleg en onderhoud van het groen.

Het plein wordt verbouwd met hergebruik van materialen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van Wijk voor Wijk, met voor zover mogelijk vrijwillige inzet van bewoners in de wijk.

Intensivering samenwerking, communicatie naar bewoners, activiteiten op thema’s:

 • Elkaar ontmoeten.
 • Bestrijding eenzaamheid en zorgen voor veerkracht bij bewoners.
 • Aandacht voor diversiteit tijdens de georganiseerde activiteiten.
 • Zorgen voor een schone, groene en duurzame buurt.

 Impressie van het Sociaal Plein in Crabbehof.

Doel: een aantrekkelijk plein om elkaar te ontmoeten, groen en duurzaam.

Rockanje

Dakgoot afkoppelen

Een plan van Sanne Elenbaas

Sanne woont in een oude boerderij ze een voedselbos wil aanleggen. Er is een wateropvangbekken gemaakt. De aarde uit het bekken is een wal geworden hieromheen zodat aan de binnenzijde van de aarden wal fruitbomen uit andere klimaten geplant kunnen worden. Daar komen nu al veel dieren op af.

Een deel van de dakgoot is losgekoppeld en met buizen ondergronds aan het wateropvangbekken gekoppeld. Hetzelfde gaat gebeuren met de andere helft van het dak. Het water kan ook weer teruggepompt worden naar beplanting die het nodig heeft.

Een deel van de beplanting komt van Meerbomennu en Stichting Zuid-Hollands Landschap. Sanne wil met haar project een voorbeeld zijn voor andere bewoners. Haar prijs was voorpaginanieuws in het lokale huis-aan-huisblad en de gemeente is enthousiast.