Dordrecht en het water

Wat als het water weer komt?

De Elisabethsvloed had desastreuze gevolgen voor Dordrecht. De stad ligt op een eiland en ook nu nog is Dordrecht kwetsbaar als het water stijgt. Daarom beschermen we de stad en haar bewoners met veilige dijken en waterkeringen. Dat doen we al eeuwen. Met succes. Maar met het veranderen van het klimaat wordt de kans op een overstroming reëler. Het is een scenario waar we liever niet aan denken. Want wat als het water toch weer komt? Dordrecht werkt al tientallen jaren aan waterveiligheid. Vooral om te voorkomen dat de stad overstroomt. Maar ook om te zorgen dat we weten wat we moeten doen als het toch mis gaat.

De Stad

Waar kun je heen als het water komt? Het hoog gelegen stadsdeel de Staart blijft bij een grote overstroming ‘droog’. Faciliteiten, als elektriciteit en drinkwater, blijven er beschikbaar. Dat maakt dit de perfecte plek om bij een overstroming bewoners op te vangen. De Staart ligt tussen het historische centrum en natuurgebied de Biesbosch. Die locatie en de functie als schuillocatie maken de Staart een unieke plek om te wonen en te werken.

De tentoonstelling THE HIGH GROUND, resultaat van het IABR-Atelier Dordrecht, presenteert een visie op de Staart van de toekomst: als aantrekkelijk woon– en werkgebied en als grootschalige schuillocatie. Deze visie vormt ook de basis voor een bestuurlijk debat op 2 juli. Overheden en bedrijven gaan in gesprek over de vraag: Hoe kan waterveiligheid een hefboom zijn voor duurzame gebiedsontwikkeling?

De bewoners

Wat moet je doen bij een overstroming? Jezelf en elkaar in veiligheid brengen! Maar vooral ook door je voor te bereiden. 

In de Biesboschhal is van 3 juli tot en met 14 augustus 2021 te zien hoe we in Dordrecht omgaan met waterveiligheid. Wat kun je doen om klaar te zijn als het water komt? Biesboschhal, Maasstraat 1, Dordrecht. Open van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Het Tij festival in oktober laat zien wat denkbaar is om een leefbare veilige stad te creëren voor iedereen. Nu en in de toekomst. Door mee te bewegen met het stijgende water.

De bedrijven

De Dordtse economie is altijd verbonden geweest met het water. Vóór 1421 waren de overslaghavens een belangrijke inkomstenbron. Door de Elisabethsvloed verloor Dordrecht haar strategische handelspositie. Maar er ontstond nieuwe bedrijvigheid: scheepsbouwers, droogmalers, baggeraars. De maritieme industrie werd groot in en om Dordrecht en verwierf wereldfaam. Tot op de dag van vandaag. Ingenieurs in waterbeheer en waterveiligheid voorzien inmiddels wereldwijd in een groeiende behoefte aan expertise.

Op 2 juli, tijdens de masterclass ‘Friends of the River’ blikken we niet alleen met trots terug op 600 jaar innoveren, maar kijken we vooral vooruit. Samen met regionale bedrijven en bestuurders onderzoeken we hoe we de delta-industrie toekomstbestendig kunnen maken.

Aankomende activiteiten