Waterveiligheid als hefboom voor duurzame stadsontwikkeling

Anno 2021 is Dordrecht nog steeds kwetsbaar als het water stijgt. Daarom beschermen we de stad en haar bewoners met veilige dijken en waterkeringen. Dat doen we al eeuwen. Met succes. Maar met het veranderen van het klimaat wordt de kans op een overstroming reëler. Het is een scenario waar we liever niet aan denken: stel dat het water toch weer komt…?

Dordrecht werkt al tientallen jaren aan waterveiligheid. Vooral om te voorkomen dat de stad overstroomt. Maar wat als de dijken toch zouden breken?

Op de Staart ben je veilig

Waar kun je heen als het water komt? Het hoog gelegen stadsdeel de Staart blijft bij een grote overstroming ‘droog’. Faciliteiten, als elektriciteit en drinkwater, blijven er beschikbaar. Dat maakt dit de perfecte plek om bij een overstroming bewoners op te vangen. De Staart ligt tussen het historische centrum en natuurgebied de Biesbosch. Die locatie en de functie als zelfvoorzienende schuillocatie maken de Staart een unieke plek om te wonen en te werken.

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is een tweejaarlijkse internationale manifestatie over architectuur. IABR richt zich met name op de stedenbouw, op de toekomst van de stad en de grote uitdagingen die dat stelt aan ontwerpers. Dat alles met name tegen de achtergrond van klimaatverandering. Een speciaal IABR—Atelier Dordrecht heeft zich gebogen over de volgende vraag. Hoe kunnen we waterveiligheid inzetten als hefboom voor duurzame gebiedsontwikkeling van de Staart? Dit hebben ze onderzocht onder leiding van Adriaan Geuze, landschapsarchitect bij West 8 Urban Design & Landscape Architecture B.V.

Tentoonstelling THE HIGH GROUND

Het resultaat van dit IABR—Atelier Dordrecht is een visie op de Staart van de toekomst. Enerzijds als aantrekkelijk woon- en werkgebied en anderzijds als grootschalige schuillocatie bij een overstroming. Met nieuwe woonvormen, waterveilige voorzieningen, innovatieve werkconcepten en een bijzonder getijdenpark aan de rivier. Alles in harmonie met de natuur en met nieuwe toegangswegen die kunnen dienen als vluchtroutes.

Van 3 juli t/m 14 augustus 2021 presenteert het IABR—Atelier Dordrecht de resultaten in de Biesboschhal, Maasstraat 11.. Met o.a. een grote maquette van de Staart zoals deze zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen tot schuillocatie en mooie wijk om te wonen en werken. Open van woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

Toegang gratis.

Meer informatie Bezoek de website