Gemeente

Hoeksche Waard

600 jaar Elisabethsvloed: einde Groote Waard, begin Hoeksche Waard!
De Elisabethsvloed leidde tot het verdrinken van de Groote Waard, waarna de Hoeksche Waard, zoals we deze nu kennen, stapsgewijs is ontstaan. Tot op de dag van vandaag zijn de sporen ervan zichtbaar.

Nationaal Landschap de Hoeksche Waard

Dat is heel bijzonder. Nederland telt in totaal twintig Nationale Landschappen. Ze zijn allemaal bijzonder om hun combinatie van natuur en cultuurhistorische elementen. Het landschap in de Hoeksche Waard, met zijn openheid, beboomde dijken en historische panden, wordt gekoesterd. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen in het Nationaal Landschap, zodat de speciaal benoemde kernwaarden behouden blijven. Tegelijkertijd wordt het Nationaal Landschap beleefbaar gemaakt. Wandelroutes, fiets- en kanoroutes, musea, natuurbezoekerscentra, theetuinen, bed and breakfasts en nog veel meer voorzieningen maken dat ook jij in de Hoeksche Waard verslingerd kunt raken aan het Nationaal Landschap.

Natuurontwikkeling

Bij natuur denk je waarschijnlijk aan gebieden die door de mens met rust gelaten worden. Gebieden die alleen onderhevig zijn aan de spelingen van de natuur. In de Hoeksche Waard tref je echter een mengeling aan van oude en nieuwe natuur. De oude natuur is ontstaan na de inpoldering, de nieuwe natuur is kakelvers.Het Vlietproject heeft door de hele Hoeksche Waard gezorgd voor het herstel van eeuwenoude kreken en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het eiland Tiengemeten en de oeverlanden bij Strijensas zijn inmiddels getransformeerd van landbouwgebied tot natuurgebied.

De Deltapontjes brengen je van de Hoeksche Waard naar de omliggende regio’s en bieden je een spannende overtocht!

Evenementen in de regio

Meer informatie