Het Bram Roza Festival streeft ernaar om zoveel mogelijk Hoekschewaarders, jong en oud, te betrekken bij TAAL in de vorm van poëzie, proza, beeldende kunst, muziek etc.

Kinderen en jongeren in het bijzonder krijgen de gelegenheid om hun talenten aan te spreken en worden actief meegenomen door dichters, kunstenaars en andere professionals.

Dit jaar staat het festival in het teken van 600 jaar Elisabethsvloed. De data zijn nog onder voorbehoud van de corona-maatregelen.

Meer informatie