Zuiderwaterlinie

Zuiderwaterlinie: water als vriend en vijand

Door de eeuwen heen is water zowel vriend als vijand in de Zuiderwaterlinie. Het onder water zetten van land was een verdedigingsmiddel om vijanden te slim af te zijn. Tegelijkertijd werd het gebied hierdoor gevormd.

Waar vroeger veldslagen plaatsvonden, genieten inwoners en toeristen nu ieder op hun eigen manier van de vestingsteden en hun ommeland. Aan de andere kant vormde het water ook een bedreiging voor Brabant. De legendarische Sint Elisabethsvloed van 600 jaar geleden laat dan ook al te duidelijk de kracht van water zien. Door aanhoudende klimaatverandering blijft deze dreiging ook in de toekomst bestaan.

Alliantie van partners

In een alliantie van partners zorgen we samen voor verdere ontwikkeling van het gebied, dat volop in beweging is. We verbinden het verleden met de toekomst door historie zichtbaar en beleefbaar te maken.
Tijdens 600 jaar Elisabethsvloed zijn er in de Zuiderwaterlinie allerlei activiteiten te bespeuren, bekijken en beleven.

Contact:
info@zuiderwaterlinie.nl
www.zuiderwaterlinie.nl
(fotografie Lieske Meima)

Activiteiten in de Zuiderwaterlinie