Eind augustus 2021 verschijnt het boek van prof. dr. Lotte Jensen; “De grote en vreeselike vloed: De sint-Elisabethsvloed 1421-2021”. Naar aanleiding van dit boek geeft ze deze avond een lezing.

Zeshonderd jaar geleden vond de Sint-Elisabethsvloed plaats, een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken de dijken door in de omgeving van Dordrecht: veel dorpen verdwenen voorgoed in de golven. En ook delen van West Brabant werden getroffen mede door de gevolgen van deze vloed.

Deze ramp leeft nog altijd voort in ons collectieve geheugen. De verhalen over een overstroming van Bijbelse proporties vormden de basis voor een rijke herinneringscultuur. Vanaf de vijftiende eeuw hebben talloze schilders, schrijvers, prenten- en kaartenmakers de ramp vereeuwigd.

Dit rijkgeïllustreerde boek gaat in op de mythevorming en de culturele verbeelding van de ramp, beschrijft het ontstaan en vergaan van dit Zuid-Hollandse landschap, en werpt een blik in de toekomst van onze omgang met water.

Wanneer en waar
De lezing vindt plaats op 5 november van 20h15 tot 22hoo. De locatie is Vrije Boekhandel in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83 te Breda.
Meer informatie