Het water komt weer / Bring in the Dutch

Het water toen en nu

Er zijn grote overeenkomsten tussen toen en nu: het water komt “weer”. Het gaat over de klimaatcrisis, de stijgende zeespiegel en over de maatregelen die we met z’n allen nemen.

Maar het gaat ook over onze positie als wereldspeler op het gebied van baggeren en waterbouw die (deels) terug te voeren is op de vloed van 1421.

Nederlandse glorie in de bagger*

Nederlandse baggerbedrijven genieten wereldfaam. Nederland telt honderden baggerbedrijven die internationaal opereren. Zeker de twee grootste baggeraars Van Oord en Boskalis, beide al meer dan honderd jaar toonaangevend voor de baggercultuur van Nederland, zijn over de landsgrenzen actief. Hoe hebben Nederlandse baggeraars hun naam opgebouwd?

Experts in watermanagement
Vooraleerst maakte de eeuwigdurende strijd van Nederlanders tegen het water van hen experts op het gebied van watermanagement. Was het niet de woeste zee die moest worden buitengehouden, dan waren het wel de grachten en kanalen die moesten worden afgegraven of worden omgeleid. Niet voor niets ontwikkelde de Nederlandse taal door de eeuwen heen zoveel woorden voor het begrip ‘water.’

Nederlandse waterbouwkunststukjes
Al in 1898 baarden Nederlanders internationaal opzien met de aanleg van de Nieuwe Waterweg, aan de hand van ingenieur Pieter Caland. Het droogleggen van de Zuiderzee, dat reeds in 1918 begon, en de aanleg van de Deltawerken tussen 1953-1997 versterkten de reputatie van Nederlandse waterbouwkundigen. Zij werkten aan projecten wereldwijd. Van het onderhouden van olieplatformen voor kust van Brazilië tot het opbouwen van de haven van Taiwan. Van gaswinning in Siberië tot de installatie van oliepijpleidingen in Zuid-Afrika.

Uitgebreid takkenpakket
De baggeraars hielden hun ogen gericht op de toekomst. Een noodzakelijk voorwaarde voor economische groei. Van Oord en Boskalis verbreden hun werkzaamheden op het gebied van landwinning en het aanleggen van kustwegen. De installatie van dammen, rioleringen, oliepijpleidingen behoorden eveneens tot het takenpakket van de Nederlanders. Hetzelfde gold voor de bouw van offshore wind projecten; het realiseren van windparken op zee. Nederlandse baggerbedrijven leverden in 2000 de 57 meter brede en 10 meter dikke stalen deuren van de nieuwe sluizen van het Panamakanaal.

Technische hoogstandjes in Dubai
De Nederlandse waterbouwkunde trok in de jaren 2000 de aandacht van vermogende emirs in het Midden-Oosten. Zij betaalden de Hollanders miljarden euro’s voor het  opspuiten van de Palmeilanden, kunstmatig ontworpen schiereilanden voor de kust van Dubai. Sindsdien bleven de sjeiks de baggeraars in dienst nemen voor het realiseren van opmerkelijke projecten als The World, Deira Islands, Island 2 en Bluewaters Island.

* Bron: Is Geschiedenis