Er zijn vele wereldspelers, start-ups en jonge ondernemers in de maritieme sector in de Drechtsteden. Deze vooraanstaande positie heeft nog zijn oorsprong in de Sint Elisabethsvloed.

Vlogster Emily gaat in gesprek met Celeste Muilwijk (werkzaam bij Neska), William Scholten (werkzaam bij Gebr. de Koning) en Wethouder Burggraaf over de kansen in deze sector en de voordelen van werken in deze regio.