Volgens aanhoudende geruchten wordt de stad Dordrecht in haar strijd tegen het water al eeuwenlang beschermt en geholpen door De Redders van Dordt. Zo zou de organisatie – bestaande uit stoere jongens en meisjes – al meerdere dijkdoorbraken hebben voorkomen. En wanneer overstromingen helaas onvermijdelijk bleken, heeft het genootschap zich keer op keer bewezen door talloze mensen en dieren vakkundig in veiligheid te brengen.

Je zou denken dat deze helden graag in het zonnetje worden gezet. Niets is minder waar; meerdere getuigen hebben verklaard dat de heldhaftige kinderen snel weer opgingen in de massa. Zo is het bestaan van de organisatie, de werkzaamheden die zij uitvoeren en de betrokkenheid van leden èn oud-leden nooit bevestigd.

Tot nu. Op het moment van schrijven – 600 jaar na de St. Elizabethsvloed – verandert de organisatie van koers. In een openbare brief getiteld ‘Red de Redders’ riskeren De Redders van Dordt hun anonimiteit. Dit doen ze om aandacht te vragen voor het aanhoudende risico op overstromingen en de dalende bewustwording hierover. In combinatie met het afnemende aantal Redders, staat ook binnen de organisatie ‘het water aan de lippen’. Om het tij te keren heeft de gemeente Dordrecht aangeboden om samen in actie te komen;

600 jaar na oprichting van De Redders kunnen scholen dit jaar voor het eerst deelnemen aan het trainingsprogramma. Op het geheime hoofdkwartier ontdekken de deelnemers welke innovaties worden ingezet om Dordrecht droog te houden. Ook gaan ze zelf aan de slag met waterveiligheid, bouwen een vlot en leren hoe je jezelf en anderen in veiligheid brengt.

Als afsluiting van de training worden alle vaardigheden in de praktijk gebracht op De Grote Reddingsdag. Tijdens deze feestelijke evacuatieoefening steken De Redders op zelfgebouwde vlotten het Wantij over om mensen naar de veilige schuillocatie De Staart te brengen.

Benieuwd naar het verhaal van De Redders van Dordt? Blijf op de hoogte via www.dereddersvandordt.nl