Het ‘Storm Surges and Drowned Villages Symposium’ is een Engelstalig symposium met geologische en archeologische lezingen. Centraal staat de Sint Elisabethsvloed, maar ook andere stormvloeden die de Nederlandse kusten het afgelopen millennium geteisterd hebben komen aan bod.

De lezingen worden gegeven door professionals van verschillende onderzoeksinstituten. Het symposium wordt georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en de Nederlandse Geologische Vereniging.

Het gehele symposium zal online te volgen zijn.

Locatie
Museum Staal
Dorpsstraat 39
7218 AC Almen
Meer informatie