Negentig Nederlandse en internationale studenten vanuit 6 Deltacities leren over de watergrootmeesters zoals Johan van Veen, Jan Agema en Johannis de Rijke. Zij maken kennis met plannenmakers en maken kennis met onze grote waterbouwbedrijven, zoals Van Oord en Boskalis en het kennisinstituut Deltaris. Zij leren wat de Nederlandse overheid doet op het gebied van waterveiligheid en de zeespiegelstijging en mogen meedenken in nieuwe plannen voor de Delta Cities.

De studenten krijgen via het Jaar van de Waterbouw via diverse projecten een platform om plannen en ideeën te ontwikkelen en te presenteren. Op het kenniscongres gaan aan de slag met een gezamenlijke opdracht en ontmoeten elkaar via tourtochten bij de Deltawerken, Innovatieve en Circulaire Dijken en Innovatieve kust bij de Biesbosch, Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden Zuid-Hollandse kust en Groningse Wadden.

Zij ontwikkelen plannen voor de 2121 en verder. Ze kijken 100 jaar vooruit en rekenen met een zeespiegelstijging vanaf 1 meter tot 6 meter. Zij vullen de ‘Kast van Van Veen’ en brengen ideeën in bij landelijke en internationale kennis- en beleidsprogramma’s op het gebied van overstromingspreventie.

Op 18 november 2021 is het 600 jaar geleden dat de Biesbosch ontstond ten tijden van de Sint Elisabethsvloed. Via het Congres zullen er online en offline in de Delta studenten vanuit de Deltacities met elkaar verbonden worden en mede stil staan bij de ze St. Elisabethsvloed.

Meer informatie