Lezing Nederland en het water
Wil Borm en Dick Butijn, deelnemers aan het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Deltaprogramma, verzorgen op beide dagen in de middag twee lezingen. Hierbij wordt niet alleen teruggekeken op de bewogen geschiedenis van Nederland met het water, maar ook vooruitgekeken om te bezien op welke wijze we als extreem laag land de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden.

Programma lezingen beide middagen:
14.30 – 15.15 uur: Voor de pauze ‘Nederland en het water’ door Wil Borm, de geschiedenis van Nederland dat leeft met het water.
15.15 – 15.45 uur: Pauze.
15.45 – 16.30 uur: Na de pauze ‘Richting kiezen voor een klimaatbestendig Nederland’ door Dick Butijn, zoeken naar een haalbare langetermijnvisie voor Nederland.

Het aantal plaatsen is beperkt. Meld je hier aan. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname anders dan die voor de entree van het museum. Reserveren is verplicht dat kan via de website van het museum.

Meer informatie