‘Flessenpost’ is onderdeel van het randprogramma van de expo Op Drift en gaat gelijktijdig van start op 19 november 2021. Aan de hand van een fictief verhaal dat draait om postbode Pieter en de 10-jarige Lisa worden bezoekers van Op Drift, leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en andere nieuwsgierigen uitgenodigd om een brief(je) te schrijven. Het project biedt een speelse kijk op serieuze kwesties als klimaatverandering, watersnood en het gevoel dat je kunt hebben ‘er alleen voor te staan’.

Wat gaat Flessenpost over?
Het verhaal gaat dat zich in de kerktoren van de Geertruidskerk een plaatselijke postbode verschuilt. Hij is ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd het hele land onder water zal staan. Op de Noordpool smelten de ijskappen, de zeespiegel stijgt, de Biesbosch wordt er ook niet droger op en Geertruidenberg heeft al vaker te maken gehad met stormvloed. Het zal hem niet gebeuren een klimaatvluchteling te worden. Maar na verloop van tijd wordt de postbode eenzaam, hij mist het contact met de mensen. En hij mist de post. Via flessenpost gaat hij signalen uitzenden. De vraag is: worden de signalen opgepikt?

Ook meedoen?
Klimaatverandering houdt kinderen en jongeren bezig, en dat is niet zo gek. Zij moeten immers nog een hele tijd vooruit met onze aarde. De expositie Op Drift in de Geertruidskerk en het project Flessenpost brengen het thema op een originele en speelse wijze onder de aandacht. Ideaal voor in de klas! We bieden een aantal activiteiten die los of in combinatie en op een zelf te kiezen moment in het schooljaar kunnen worden geboekt in de periode november 2021-september 2022. Bijvoorbeeld:

1. Lees het verhaal Flessenpost met de klas;
2. Ontvang een brief van postbode Pieter en schrijf samen een brief terug;
3. Breng een bezoek aan Op Drift en bezorg daar je brief aan de ‘echte’ Pieter;
4. Ga in de klas aan de slag met het thema water, klimaatverandering, moeder aarde etc.

Scholen (groep 5-8 en middelbare scholen) bepalen zelf wanneer zij de activiteiten rondom Flessenpost in de klas willen uitvoeren.

In de loop van 2021-2022 worden ook een aantal schrijfworkshops Flessenpost gegeven. De data worden later bekend gemaakt via de genoemde websites en social media.

Flessenpost draait om verbeelding, verbinding, koesterkracht en schrijfplezier. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.⁠

Meer informatie