In het kader van de 600 jaar St Elisabethsherdenking organiseert het Watersnoodmuseum diverse activiteiten. Op 21 oktober 2021 zal om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) een presentatie worden georganiseerd op haar hoofdlocatie in Ouwerkerk. De presentatie zal gericht zijn op een oplossing, die een herhaling van een dergelijke ramp moet helpen voorkomen. Delta21 is een plan dat het overtollige rivierwater moet afvoeren naar zee, ook tijdens een zware storm en gesloten keringen. Het Delta21 plan levert ook een bijdrage aan de energietransitie en aan het herstel van de vismigratie. Op de website van www.delta21.nl kunt u meer details vinden.