Ervaar de kracht en kwetsbaarheid van waterveiligheid bij Benedensas.

Op 18 november organiseert het waterschap een bestuurlijke bijeenkomst rond het thema waterveiligheid voor colleges en raadsleden van vijf gemeenten in dit gebied. Let op deze bijeenkomst is alleen op uitnodiging.

Van 21.00 tot 23.00 uur bij het sluizencomplex Benedensas (Steenbergen). Onderdelen van het programma zijn een toelichting op het onderzoek naar de effecten van de zeespiegelstijging door Marjolijn Haasnoot van Deltares en drie korte avondwandelingen. Daarin staan centraal: de historische betekenis van de Sint  Elisabethsvloed, het belang van dijkbeheer en verstandig inrichten van de openbare ruimte om overstromingsrisico’s te beperken en aandacht voor hoogwatercrises.

Programma

  • 20.30 – 21.00 uur: Inloop en ontvangst
  • 21.00 uur: Woord van welkom door dijkgraaf Kees Jan de Vet
  • 21.10 – 21.30 uur: onderzoek naar de effecten van de zeespiegelstijging op
    kustgebieden door Marjolijn Haasnoot van instituut Deltares
  • 21.30 uur: start van drie korte wandelingen waarbij de verschillende aspecten van
    waterveiligheid aan de orde komen en we graag met u het gesprek aangaan
  • 23.00 uur: einde bijeenkomst, afsluiting met een drankje

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 18 november 2021 bij Benedensas in De Heen (gemeente Steenbergen). Adres: Benedensasweg 2-4, 4655 ST De Heen. U kunt deze locatie het beste bereiken via Steenbergen. Parkeren kan op de parkeerplaats van Natuurpunt Benedensas.