Op 22 mei 2022 bestaat de Maeslantkering 25 jaar en dat betekent ook 25 jaar voltooIIng Deltawerken.

Ook is er een expositie in het Keringhuis en een in het Biesboschmuseum waar het verhaal wordt verteld. Een online campagne die rond diverse mijlpalen zal duren tot mei 2022 zal steeds andere facetten van dit verhaal belichten.

Ons verhaal: Begraaf de strijdbijl begraven, leer leven met water
Ook in de eeuwen na de St. Elisabethsvloed hebben veel overstromingen dit gebied geteisterd. Bij de watersnood in 1953 stond een groot deel van de zuidwestelijke Delta onder water en vielen veel slachtoffers. Rijkswaterstaat bouwde de Deltawerken om dit deel van ons land te beschermen. Daarna werden de Dutch overal in de wereld gezien als de helden in de strijd tegen het water.

Twee van die Deltawerken zijn de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen. Zij beschermen dit gebied tegen een overstroming vanuit zee. De Maeslantkering bij Hoek van Holland beschermt ook Dordrecht en omgeving. Tegenwoordig zijn de Haringvlietsluizen zelfs een stormvloedkering. Bij storm en hoogwater zetten we ze dicht. Bij vloed zetten we de sluizen op een ‘kier’. Zo ontstaat er een natuurlijke overgang tussen zoet en zout water. Vissen kunnen weer tussen rivieren en zee zwemmen.

Rijkswaterstaat heeft genoeg van die heldenstatus van waterbedwinger. Strijd tegen water heeft zijn langste tijd gehad. We moeten leren leven met water. Zo gaven we rivieren meer ruimte om bij hoogwater water veilig af te voeren. En het werkt. Vorig jaar hebben we voor het eerst de Noordwaard “laten meestromen”. Zo bleef een overstroming van Gorinchem uit. Ons waterbeheer anno 2021 is een samenhang van aandacht voor hoogwater, natuur, waterbewuste inwoners en ook droogte. Want soms is het ook hard nodig het water vast te houden. En natuurlijk bereiden we ons voor op de zeespiegelstijging.

Bij Rijkswaterstaat werken geen helden, maar eeuwen wijsheid en ervaring geven wel vleugels. Die kennis delen wij met andere waterbeheerders in de wereld. En ook wij leren elke dag bij.